Carnica teeltstation en

                    Bijenstand "de Driehoek"           

Start
Nieuws
Doelstelling
Geschiedenis
Heden
Adres
Carnica lijnen
Proefbijenstand
Bestuiving
Cursus Praktijk
HACCP-slingerruimte
Opendag IVN
Middelseeuw Ter Apel
Te koop aangeboden
Logo "de Driehoek"
Teelttips
Links
Teeltmateriaal
Kleine kast Kever
Contactinformatie
Verdwijnziekte ?

 

Slingerruimte volgens de nieuwste Europese verordening


Slingerruimte  Officiele Opening  Wetgeving HACCP studie Streekproduct


Nederland kent, anno 2005, circa 7000 imkers.

Het merendeel hiervan imkert kleinschalig, dat wil zeggen ze hebben enkele bijen volken.

De opbrengst aan honing is voor een groot deel voor eigen gebruik en men geeft hier en daar wel eens een potje aan bekenden.

Dus geen verkoop aan huis of op markten en aan wederverkopers. 

Voor imkers die wel hun honing productie aan huis, op markten voor de wederverkoop aanbieden zullen moeten voldoen aan de wetgeving. 

Deze verordening (Europees) bestaat uit de volgende onderdelen die van belang zijn voor het inrichten van een slingerruimte:

VERORDENING (EG) Nr. 852/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004, inzake levensmiddelenhygiŽne

Aangezien de bijenstand "de Driehoek" ook veel honing afzet aan wederverkopers bestond de noodzaak van een slingerruimte die goed ingericht is en aan de gestelde normen voldoet.

Een slingerruimte van een dergelijke omvang kost behoorlijk wat geld. Er is dan ook besloten te trachten een aantal subsidie bronnen aan te boren.

Ten eerste is een verzoek ingediend bij het Dick Vunderink fonds. Deze aanvraag is gehonoreerd met een bijdrage van 250 euro met de toezegging dat er een pagina op de website zou worden gemaakt met de verzamelde informatie. Tevens hebben we een folder gemaakt waarin staat waar men rekening mee moet houden bij het bouwen van een slingerruimte. Deze folder is te verkrijgen bij beheerder van de website, Jan Kruit.

 

leader+

Verder is er een verzoek tot subsidie ingediend bij de Provincie Groningen. Deze is echter doorverwezen naar Regio Oost, project Loket Leve(n)de Dorpen. Door dit loket is ook een eenmalige subsidie verstrekt.

 


Start | Nieuws | Doelstelling | Geschiedenis | Heden | Adres | Carnica lijnen | Proefbijenstand | Bestuiving | Cursus Praktijk | HACCP-slingerruimte | Opendag IVN | Middelseeuw Ter Apel | Te koop aangeboden | Logo "de Driehoek" | Teelttips | Links | Teeltmateriaal | Kleine kast Kever | Contactinformatie | Verdwijnziekte ?

 

Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met [E-mail Jan].
Laatst bijgewerkt: 18 mei 2014.