Carnica teeltstation en

                    Bijenstand "de Driehoek"           

Start
Nieuws
Doelstelling
Geschiedenis
Heden
Adres
Carnica lijnen
Proefbijenstand
Bestuiving
Cursus Praktijk
HACCP-slingerruimte
Opendag IVN
Middelseeuw Ter Apel
Te koop aangeboden
Logo "de Driehoek"
Teelttips
Links
Teeltmateriaal
Kleine kast Kever
Contactinformatie
Verdwijnziekte ?

 

Wat is nu eigenlijk een proefbijenstand ?

Het is in Nederland nog niet zo ingeburgerd maar bij onze oosterburen is het begrip proefbijenstand al vele jaren een bekend verschijnsel. Op een proefbijenstand worden bijenvolken met elkaar vergeleken. Dit gebeurd met een groep van bijenvolken (minimaal 6) die allemaal een koningin hebben van dezelfde lijn. Het is zelfs zo dat het zuster koninginnen zijn. Dat wil zeggen koninginnen van 1 moeder en verkregen door over te larven.  Deze koninginnen zijn allemaal bevrucht op een bevruchtings-eiland of de bevruchting is uitgevoerd door middel van kunstmatige inseminatie. Er wordt dus met raszuivere moeren gewerkt. Om tot een vergelijking te komen moet een beoordeling volgen van alle volken in de proefstand. Voor een zo goed en optimaal mogelijke beoordeling te krijgen moeten de volken bij elkaar blijven. Dus mocht de imker naar een bepaalde dracht reizen moeten alle volken mee, ook al zijn er volken bij die hiervoor eigenlijk niet in aanmerking. Verder is het natuurlijk niet mogelijk om te beoordelen zonder op voorhand criteria vast te leggen. De criteria zijn door de Deutsche Imkerbund reeds vele jaren geleden vastgesteld. De oordeling zal moeten  plaatsvinden op de volgende punten:

 1. Steeklust                                     Tijdens iedere controle
 2. Raamvastheid                               Tijdens iedere controle
 3. Voorjaarsontwikkeling
 4. Volksterkte nazomer
 5. Wintervastheid
 6. Zwermdrift                                   Tijdens iedere controle
 7. Broedvlakken                                Tijdens iedere controle
 8. Hagelschot broednest                    Tijdens iedere controle
 9. Aantal Varoa's na behandeling
 10. Werkbijen ras typisch
 11. Darren rast typisch
 12. Deeldracht tot 15/06
 13. Deeldracht 16/08 tm 15/08
 14. Deeldracht na 16/08

Dit alles is aan het eind van het jaar te verwerken zodat je een totaal beeld en de uitschieten kunt bepalen. Deze proefbijenstand zijn er voor de imker om te bepalen met wat voor Carnica lijn de beste resultaten kunnen worden behaald. De proefbijenstand gebruikt hiervoor raszuivere bijenvolken en men kan met grote mate van waarschijnlijkheid zeggen dat een aantal van bovengenoemde eigenschappen door de nateelt (F1) overgenomen zal worden. Het is heel goed mogelijk dat het nog beter zal zijn door het zogenaamde heterosis-effect. 

 


Start | Nieuws | Doelstelling | Geschiedenis | Heden | Adres | Carnica lijnen | Proefbijenstand | Bestuiving | Cursus Praktijk | HACCP-slingerruimte | Opendag IVN | Middelseeuw Ter Apel | Te koop aangeboden | Logo "de Driehoek" | Teelttips | Links | Teeltmateriaal | Kleine kast Kever | Contactinformatie | Verdwijnziekte ?

 

Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met [E-mail Jan].
Laatst bijgewerkt: 18 mei 2014.