Carnica teeltstation en

                    Bijenstand "de Driehoek"           

Start
Omhoog
Nieuws
Doelstelling
Geschiedenis
Heden
Adres
Proefbijenstand
Bestuiving
Cursus Praktijk
HACCP-slingerruimte
Opendag IVN
Middelseeuw Ter Apel
Te koop aangeboden
Logo "de Driehoek"
Teelttips
Links
Teeltmateriaal
Kleine kast Kever
Contactinformatie
Verdwijnziekte ?

 

De geschiedenis van de Carnica stam 03  

Slovenië en de bijenteelt.

De van de Slovenen uitgevoerde bijenteelt, waaruit deze verrassende productie van versierde bijenkast bordjes voorkwam, heeft bijzonder, van professor Friederich Ruttner bestudeerde karakter trekken. De moderne bijenteelt kan meerdere doelen dienen, al gelang de productie van honing of koninginnen gelei, stuifmeel pollen of het winnen van propolis. Vroeger werden op het platteland hoofdzakelijk bijen geteeld en gehouden voor de honing en meer dan honderd jaar voor deze zoetigheid gehouden.

In Slovenië werd echter door de invloed van notabelen ook bijenteelt bedreven met als doel vermeerdering. Een lange traditie heeft van Slovenen erkende imkers gemaakt. Documenten uit de vijftiende eeuw verhalen over de handel met honing en was. Een werd dankzij de bijen in de geschiedenis van de achtiende eeuw beroemd. Anton Jansa. Deze jonge boerenzoon uit Breznica in Slovenië was de eerste leraar aan de van de hertogin Maria-Theresia opgerichte school voor de keizerlijke en koninklijke bijenteelt in wenen. Door zijn scholing en in het bijzonder door zijn publicaties, bv   Äbhandlung von Schwärmen der Bienen” (1771) en zijn “Vollständige Lehre de Bienenzucht” (1775), heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vooruitgang in de bijenteelt.

Maar ondanks dat men de van Jansa zo uitstekend beschreven volken traditie benadrukte, mag men niet vergeten dat de eigenschappen van de bijen uit deze regio zeer bijzonder waren. Deze Slovenische bijen onderscheiden zich duidelijk van andere rassen en zijn werden in 1875 met APIS MELLIFERA CARNICA (Pollmann) omschreven. Door nton Jansa werden de Slovenen in het negentiende jaar honderd op basis van hun handel in bijen, koninginnen en zwermen beroemd.

Toen hebben bijenhandelaren zoals bijvoorbeeld de Baron Rotschütz of Michaël Ambrozic de bijen wagon wijze aan de westelijke imkers en naar midden europa verscheept. De bijen stamden uit de bergen tussen Adria en Draufluss, dat heet uit de omgeving waar drie landen elkaar raken t.w. Hongarije, Oostenrijk en Slovenië. Van 1875 tot aan de eerste wereldoorlog hebben imkers uit de ünter- en Oberkrainerbiene” meer dan 170.000 koninginnen in de hele wereld geleverd. Ondanks dat de twee wereldoorlogen de handel zeer benadeeld hebben, is de KRAINISCHE BIJ een toonbeeld bij (referentie bij) voor veel landen en wel in het bijzonder in Noord en Midden Europa geworden.

Aan het einde van de 19-de eeuw werd in de Verenigde Staten van Amerika, door Sloveense immigranten geïmporteerde afgeleide stam, NEW WORLD CARNIOLAN BEE (KRAINERIN van de nieuwe wereld) genoemd.

De selectie van de Krainer bij.

Voor het ontstaan van de afgeleide rassen, werd na de tweede wereld oorlog, de selectie van de Krainer bij in Slovenië zeer intensief bedreven.

Deze inspanningen bewezen zich als zeer succesvol en in 1984 werd in Ljubljana (Laibach) een dienst voor selectie van de Carnica opgericht. Hiermee zijn kwaliteit en selectie van dit bijenras onder voortdurende controle van het Sloveense ministerie van landbouw, die de bescherming van de uit het land afkomstige Carnica bijen als voorkeuze beschouwen, die de bescherming verdienen en in het bijzonder sinds 1991 toen het land onafhankelijk werd.

Sinds 1992 staan alle bijenkoninginnen geregistreerd en dit word regelmatig in de volken gecontroleerd. Het ministerie van landbouw heeft veel bijenteelt experts. Imkers en Veterinaire medewerkers die in het kader van de selectie van de Krainer bijen en de vorming van soort kadaster, evenals met als doel de soortgelijke projecten van kwaliteitsverbetering van Sloveense bijenkoninginnen te combineren. De dienst voor selectie van de Carnica krijgt jaarlijks subsidie van het ministerie van Land- en Bosbouw, en het ministerie van Voedingsindustrie, 1200 eerste klas bijenkoninginnen, die aan imkers verdeeld worden voor teeltexperimenten, waarbij tevens begeleiding gegeven word aan de imkers betreffende de productie. Alle resultaten worden daarna vergeleken, geanalyseerd en gearchiveerd om de opbrengst kwaliteiten van de bijen te kunnen inschatten en te verbeteren. De imkers worden doelgericht in de selectie van de van de koninginnen voorgelicht, zodat er alleen met de beste stammen door geteeld word. Elk jaar word een toelating, van de dienst van het ministerie, toegekend aan een vijftien tal telers die precies de aanwijzingen van de onderzoekers opvolgen en die de beste selectie technieken moeten toepassen. Alleen deze geselecteerde en geclassificeerde telers mogen hun bijenkoninginnen exporteren zodat alleen de beste stammen, met de originele eigenschappen  van de Carnica, worden aangeboden. In Slovenië is de invoer van andere bijenrassen nadrukkelijk verboden en de imkers moeten allen koninginnen, die niet aan het Ecotype van de Krainer voldoen, vernietigen zodat de raszuiverheid verzekerd is.

Vandaag de dag worden jaarlijks 30.000 koninginnen geproduceerd en éénderde daarvan is bestemd voor de export. In het kader van de perspectieven van het kwaliteitsonderzoek, die voortkomt uit een jarenlange imkertraditie, werden de Sloveense imkers tijdens APIMONDIA 1999, met 5 medailles bekroond. In het jaar 2003 word het 38-ste congres APIMONDI in Slovenië, Ljubljana (Laibach) gehouden.

Bron: bienenzucht@web.de


Start | Nieuws | Doelstelling | Geschiedenis | Heden | Adres | Carnica lijnen | Proefbijenstand | Bestuiving | Cursus Praktijk | HACCP-slingerruimte | Opendag IVN | Middelseeuw Ter Apel | Te koop aangeboden | Logo "de Driehoek" | Teelttips | Links | Teeltmateriaal | Kleine kast Kever | Contactinformatie | Verdwijnziekte ?

 

Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met [E-mail Jan].
Laatst bijgewerkt: 18 mei 2014.